Historia
Fifa995
2018-07-10 02:22:57
Opisz przebieg powstania po przegranej bitwie Polaków pod Ostrołęką
Odpowiedź
recznikkk
2018-07-10 08:58:17

Walki toczyły się przez cały dzień zarówno w samej Ostrołęce, jak i na jej przedpolach. W trakcie walk miasto bardzo ucierpiało – pożary trwały zarówno przed południem, w czasie walki wręcz na ulicach i podwórzach z udziałem mieszczan, jak i po południu jako rezultat ostrzału artyleryjskiego z obu stron.W obronie Ostrołęki szczególnie wsławił się 4 pułk piechoty – słynni „Czwartacy” – dowodzeni przez gen. Ludwika Bogusławskiego. Pomimo nierozstrzygniętego wyniku bitwy (przed całkowitym rozbiciem uchronił Polaków w krytycznym momencie atak 4 baterii konnej podpułkownika Józefa Bema) bitwa powszechnie jest uważana za klęskę Polaków. W jej wyniku bowiem poważne straty (nieco ponad 6 tys. w tym prawie 2 tys. poległych[1]) poniosły najlepsze oddziały polskiej piechoty. Polegli m.in. generałowie Ludwik Kicki iHenryk Kamieński. Rosjanie stracili ok. 5 tys. ludzi[2]. W efekcie bitwy armia polska straciła inicjatywę strategiczną i przeszła do defensywy.

Dodaj swoją odpowiedź