Przyroda
xviniax
2018-07-10 01:00:57
wpisz na strzałach czynniki które kształtują krajobraz nadmorski
Odpowiedź
Karla1524
2018-07-10 06:52:35

------------->WIATR ----------> PRZYPŁYWY I ODPŁYWY ------------> PRĄDY MORSKIE ----------->WODA ---------->POWIETRZE -------------->PIASEK, WYDMY

Dodaj swoją odpowiedź