Historia
19marcin10
2018-07-09 22:16:57
Podaj jakieś ciekawostki na temat Panoramy Racławickiej.
Odpowiedź
Patryshia1
2018-07-10 03:16:00

panoramiczny obraz olejny przedstawiający bitwę pod Racławicami w 1794 roku – jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej, zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem Tadeusza Kościuszki nad wojskiem rosyjskim dowodzonym przez gen. Aleksandra Tormasowa. Obok Panoramy siedmiogrodzkiej, "Golgoty" oraz "Męczeństwa Chrześcijan w Cyrku Nerona" jest to jedna z czterech XIX wiecznych panoram namalowanych pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka w XIX wieku.

Domcia778
2018-07-10 03:17:15

Oszczędny, a przede wszystkim zupełnie nowy dla muzeum język wizualny to  klucz do opowiadania o wielowiekowej kolekcji MNWr i sposób na dotarcie  do współczesnego widza. Muzeum ma ambicję kształtowania gustów i  kreowania trendów, na co dzień oferując obcowanie z pięknem - misja  muzeum znajduje odzwierciedlenie również w identyfikacji wizualnej. Będzie tyle . Nie wiem czy o to chodizło ??

Dodaj swoją odpowiedź