Polski
hahaxd22
2018-07-09 20:27:37
podaj 2 cechy myślenia mitycznego
Odpowiedź
kiniak0
2018-07-09 22:25:23

1 pistrzeganie czasu jako odwracalnego 2 postrzeganie części jako intergralne związanej z całością

Dodaj swoją odpowiedź