Matematyka
becia29
2018-07-09 16:55:47
1.Przedstaw w postaci potęgi i oblicz: a)3^8: 3^5 = b)(-1)^11 :(-1)^3 c)(0,1)^6:(0,1)^4 d)(3^4*3):3^3 e)(8 2/5)^3*(3/2)^3 f)(3 1/2)^2*2^2 g)(4*4)^4:(4^8:4^2) Jeśli nie wiecie o co chodzi z tym ^2 to jest potęga czyli np.2 do potegi 3
Odpowiedź
butterfly149
2018-07-09 21:42:07

a).3⁸ : 3⁵ = 3⁸⁻⁵ = 3³ =27 b).(-1)¹¹ : (-1)³ = (-1)¹¹⁻³ =( -1)⁸ =1 c).(0,1)⁶ : (0,1)⁴ = 0,1⁶⁻⁴ = 0,1² =0,01 d).(3⁴ ·3) : 3³ = 3⁴⁺¹⁻³ = 3² =9 e).(8 2/5)³ ·³ =(8 2/5 ·3/2)³ =(42/5 ·3/2)³ =(63/5)³ = 250047/125 =      =2000 i 47/125 f).(3 1/2)² · 2² =(3 1/2 ·2)² =(7/2 ·2)² = 7² =49 g).(4·4)⁴ :(4⁸ :4²) =16⁴ :4⁸⁻² =16⁴ :4⁶ =65536:4096 =16

Dodaj swoją odpowiedź