Biologia
Aga750
2018-07-09 12:49:47
Pliss na jutro!!! -Odcinek długości 12 cm na mapie w skali 1:2 000 odpowiada w rzeczywistości odcinkowi długości ............................................ . - Odcinek długości 50 km w terenie odpowiada na mapie w skali 1: 20 0000 odcinkowi długości ........................................ .
Odpowiedź
alika89
2018-07-09 13:52:04

1:2000 1 cm-20m 12*20=240m 1:200 000 1cm-2km 50:2=25 cm

Dodaj swoją odpowiedź