Matematyka
lidkaa21
2017-06-24 22:10:27
Napisz wyrażenie algebraiczne. a) Suma liczb a i -3 b) Rożnica liczb n i -7 c) Iloczyn liczb x i y d) Iloraz liczb -5 i m e) Podwojona suma liczby b oraz iloczynu liczb 2 i a f) Kwadrat różnicy liczby 20 oraz ilorazu liczb x i y g) Iloczyn sumy kwadratów liczb a i b przez różnice liczb a i b.
Odpowiedź
szarnecka
2017-06-25 02:40:50

a)a+(-3)=a-3 b)n-(-7)=n+7 c)x*y d)-5:m e)2(b+2a) f)[20-(x/y) ]^2[/tex]    zał y≠0 g)(a²+b²)(a-b)

pawlo074
2017-06-25 02:42:05

a) Suma liczb a i -3 (suma to wynik dodawania), + przed nawiasem i - w nawiasie zawsze dają - [latex]a+(-3)=a-3[/latex] b) Rożnica liczb n i -7 (różnica to wynik odejmowania), - przed nawiasem i - w nawiasie zawsze dają + [latex]n-(-7)=n+7[/latex] c) Iloczyn liczb x i y (iloczyn to wynik mnożenia) [latex]x*y[/latex] d) Iloraz liczb -5 i m (iloraz to wynik dzielenia) [latex]-5:m[/latex] e) Podwojona suma liczby b oraz iloczynu liczb 2 i a [latex]2(b+2a)[/latex] f) Kwadrat różnicy liczby 20 oraz ilorazu liczb x i y [latex](20- frac{x}{y} )^2[/latex] g) Iloczyn sumy kwadratów liczb a i b przez różnice liczb a i b [latex](a^2+b^2)*(a-b)[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź