Historia
wera2346
2018-07-09 09:24:47
Czym była i co głosinła Deklaracja praw człowieka i obywatela
Odpowiedź
sewcio9
2018-07-09 12:54:47

bla bla bla bla bla bla

maja1026
2018-07-09 12:56:02

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot). Deklaracja zawierała między innymi prawa: * wolność słowa i wyznania * równość wobec prawa * suwerenność narodu francuskiego * nienaruszalność praw własności * trójpodział władzy w kra

Dodaj swoją odpowiedź