Geografia
cygan4622
2018-07-09 08:16:27
POMOCY 1. Uszereguj podane skale od największej do najmniejszej: a. 1 : 500 000 b. 1 cm – 13 km c. 1 : 40 000 000 d. 1 cm – 800 m 2. Na mapie w skali 1: 5 000 000 odległość między miastami A i B zmierzona w linii prostej wynosi 9 cm. Oblicz ile odległość ta wynosi w terenie. 3. Na mapie w skali 1: 700 000 powierzchnia działki wynosi 12 cm2. Oblicz jaką powierzchnię zajmuje ta działka w terenie.
Odpowiedź
paulka36
2018-07-09 08:46:33

1) D,b, a,c chyba tak najlogiczniej

jazynka
2018-07-09 08:47:48

D. 1cm-800m B. 1cm-13km A. 1: 500000 C. 1: 40000000 Kolejność to: D,B,A,C zad.2 1:5000000 1cm - 5000000 cm w rzeczywistości 1cm - 50 km  skracamy pięć 0,bo 1km to 1000cm 9cm - x    x= 9*50= 450 w terenie zad.3 1: 700000 1cm - 700000 cm w rzeczywistości 1cm - 7000 m 12,2cm - x  x= 7000*12,2=85,4 m2 Myślę,że pomogłam :)

Dodaj swoją odpowiedź