Matematyka
17misiek09
2018-07-09 06:20:17
Na osi zaznaczonomliczby x y z Podaj zaokrąglenie tych liczb do : Dwóch cyfr po przecinku Jednej cyfry po przecinku Całości Zad 9
Odpowiedź
ewelinaas
2018-07-09 10:24:02

zad.9 x  - 2,92         a)  2,92     b) 2,9      c) 3 y  - 2,95         a)  2,95     b) 3,0      c) 3 z  - 2,97         a)  2,97     b) 3,0      c) 3 

Dzela1234567890
2018-07-09 10:25:17

gmkmlf,lg,pgggggggggggggggggggggggg

Dodaj swoją odpowiedź