Religia
marta09062
2018-07-09 00:24:57
Dlaczego chrześcijanie nie godzą się na związki jednej płci? Chodzi też o naukę kościoła i o to co mówi pismo
Odpowiedź
jacek119
2018-07-09 04:17:15

Nie godzą się chrześcijanie na związki jednej płci bo taki związek określany jest w Piśmie Świętym  (uznawanym za Słowo Pana Boga i Boży pogląd) jako zło, obrzydliwość/sprośność i grzech. Z tego powodu np. na Sodomę i Gomorę i inne miejscowości spadały kary bo nie chciały zaprzestać tych związków i zagrożeni byli także ludzie z poza tych miejsc. Zob. (Genesis-1 Księgę Mojżeszową) - Historię grzechu i zniszczenia Sodomy i Gomory oraz List do Rzymian rozdział 1.- nauka apostolska. Nauka (teoria) kościoła trzyma się nauki Pisma Świętego i pozostaje zgodna i dlatego razem z Pismem Świętym kościół nie zgadza się na związki jednej płci.  Poza tym Pan Bóg stwarzając pierwszy związek dwojga ludzi stworzył związek jako mężczyznę i kobietę. W nauce Pisma Świętego w takim związku jest zawarta duchowa tajemnica związku zbawienia jako Oblubieniec (Pan Jezus Chrystus) i Oblubienica (kościół/Ciało Chrystusa).

Dodaj swoją odpowiedź