Religia
tacokochadeszczxf
2018-07-08 23:50:47
Odszukaj fragmenty Pisma Świętego wpisz je do zeszytu Wj 5, 7 Kpł 2, 3-2 1Sm 3, 4; 7 Mt 1, 4 Dz 4, 1-3 1J 1, 3 proszę o szybką odpowiedź w komentarzu! dziękuję!
Odpowiedź
Piotrek4446
2018-07-09 03:51:37

Wj 5, 7-----«Nie będziecie dostarczać więcej ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd niech sami starają się o słomę.  Kpł 2, 3-2----Potem przyniesie ją do kapłanów, synów Aarona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę2, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. 3 Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana.  1Sm 3, 4; 7---- Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem».Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione.  Mt 1, 4---Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Dz 4, 1-3----Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze  oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór.  1J 1, 3--- oznajmiamy wam,  cośmy ujrzeli i usłyszeli,  abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami.  A mieć z nami współuczestnictwo znaczy:  mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. 

wercia77
2018-07-09 03:52:52

Wj 5, 7 "Nie będziecie dostarczać więcej ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd niech sami starają się o słomę." Kpł 2, 3-2 Chyba Kpł 2,2-3? "Potem przyniesie ją do kapłanów, synów Aarona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Jahwe. Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Jahwe." 1Sm 3, 4; 7 "Wtedy Jahwe zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem»." "Samuel bowiem jeszcze nie znał Jahwe, a słowo Jahwe nie było mu jeszcze objawione." Mt 1, 4 "Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona." Dz 4, 1-3 "Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór." 1J 1, 3 "Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli spółuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem."

Dodaj swoją odpowiedź