Matematyka
Natalia899
2018-07-08 21:20:27
Proszę o pomoc w zadaniu
Odpowiedź
matiocha
2018-07-09 02:41:59

6. [latex]y=frac{2}{3}x-2[/latex] [latex]a=frac{2}{3}>0[/latex] funkcja rosnąca dla [latex]x le -3[/latex] -------------- [latex]y=-4[/latex] [latex]a=0[/latex] funkcja stała dla [latex]-3

Dodaj swoją odpowiedź