Matematyka
lamka77
2018-07-08 21:06:47
Zadania zamknięte :)
Odpowiedź
Jadźka22
2018-07-08 23:03:00

10. [latex]frac{270-216}{270}cdot100\%=frac{54}{270}cdot100\%=frac{1}{5}cdot100\%=20\%[/latex] Odpowiedź B. ============================ 11. [latex]frac{|AC|}{|AO|}=frac{|DB|}{|BO|}[/latex] [latex]frac{|AC|}{4}=frac{7}{4+5}[/latex] [latex]frac{|AC|}{4}=frac{7}{9}[/latex] [latex]9|AC|=28 /:9[/latex] [latex]|AC|= frac{28}{9}[/latex] Odpowiedź C. ============================ 12. [latex]egin{cases} y-x-1=0\ x+y-3=0end{cases}[/latex] [latex]egin{cases} -x+y=1\ x+y=3end{cases}[/latex] +________ [latex]2y=4 /:2[/latex] [latex]y=2[/latex] [latex]egin{cases} x+y=3\ y=2end{cases}[/latex] [latex]egin{cases} x+2=3\ y=2end{cases}[/latex] [latex]egin{cases} x=3-2\ y=2end{cases}[/latex] [latex]egin{cases} x=1\ y=2end{cases}[/latex] Odpowiedź A.

Dodaj swoją odpowiedź