Matematyka
Konto usunięte
2018-07-08 19:37:57
y=-3x-6 zapisz współrzędne punktów w których prosta przecina osie układu współrzędnych. Naszkicuj tę prostą. Zawsze się pyta jak to zrobiłem więc jak można to bym prosił o wytłumaczenie.
Odpowiedź
shrew7
2018-07-09 01:29:27

Z osią OY:  y = -3*0 - 6 = - 6   Punkt A(0,-6) Z osią OX:  0 =-3*x - 6 ⇔ 3x = -6 ⇔ x = -2  Punkt B(-2,0) W układzie współrzędnych rysujesz prostą przechodzącą przez punkty A i B.

Dodaj swoją odpowiedź