Matematyka
reddox
2018-07-08 18:02:17
Wyznacz Współrzędne wieszchołka W (p,g)Paraboli o równaniu f(x )= - x^+4x -8
Odpowiedź
grzesiuuuuuuu
2018-07-08 21:23:01

f(x) = - x² + 4x - 8 W - współrzędne wierzchołka = [- b/2a , - Δ/4a] a = - 1 , b = 4 , c = - 8 Δ = b² - 4ac = 4² - 4 * (- 1) * (- 8) = 16 - 32 = - 16 W = [ - 4/(- 2) , 16/(- 4)] = [2 , - 4]

krzyniek12
2018-07-08 21:24:16

[latex]f(x) = -x^{2}+4x-8\a = -1, b = 4, c = -8\\W=(p;q)\\p = frac{-b}{2a}=frac{-4}{2cdot(-1)} = frac{-4}{-2} = 2\\q = f(p) = f(2) = -2^{2}+4cdot2-8 = -4+8-8 = -4\\W = (2;-4)[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź