Historia
HubertMen123
2018-07-08 13:56:17
Jak doszło do utraty Pomorza Gańskiego i jakie działania podją Władysław Łokietek, aby odzyskać utraconą ziemię?
Odpowiedź
ming44
2018-07-08 16:09:03

Doszło dlatego Prusy nam go zabrały

Dodaj swoją odpowiedź