Geografia
princessa1606
2018-07-08 11:39:37
Podaj 10 przykładów medody izolinii
Odpowiedź
Meg2703
2018-07-08 13:40:53

izohipsy, izotermy, izohiety, izobary, izobaty, izohaliny, izoamplitudy, izohele, izotachy

Dodaj swoją odpowiedź