Matematyka
darka0908
2018-07-08 10:51:47
oblicz pole kwadratu o wymiarach 34 .Oblicz o ile obwód kwadratowej płytki o boku 16 m jest większy od obwodu płytki o boku 0,16 m
Odpowiedź
Juvi
2018-07-08 13:58:41

zadanie 1 Pole kwadratu o o boku równym 3/4: [latex]P=a^{2} o a=frac{3}{4}\\P=(frac{3}{4})^{2}\\oxed{oxed{P=frac{9}{16} [j^{2}]}}[/latex] Pole kwadratu o boku równym 3/4 jest równe 9/16 [j²] zadanie 2 Obwód kwadratowej płytki o boku 1/6m: [latex]Obwod=4a o a=frac{1}{6}m\\ Obwod=4*frac{1}{6}m\\Obwod=frac{4}{6}m\\oxed{Obwod=frac{2}{3}m} (0,(6)m)[/latex] Obwód kwadratowej płytki o boku 0,16m: [latex]Obwod=4a o a=0,16m\\Obwod=4*0,16m\\oxed{Obwod=0,64m}[/latex] Większy obwód ma płytka o boku 1/6m. Obliczamy o ile obwód tej płytki jest większy od obwodu płytki o boku 0,16m: [latex]frac{2}{3}m-0,64m=frac{2}{3}m-frac{64}{100}m=frac{200}{300}m-frac{192}{300}m=frac{8}{300}m=oxed{oxed{frac{2}{75}m}}[/latex] Obwód płytki kwadratowej o boku 1/6m jest większy od boku płytki kwadratowej o boku 0,16m o 2/75m

Dodaj swoją odpowiedź