Religia
misiuniamisiaczka
2018-07-08 09:57:07
Napisz własnerozważanie do wybranej tajemnicy różańca. PLIS NA JUTRO. DAM NAJ
Odpowiedź
zcvxF
2018-07-08 13:59:37

Tajemnica radosna.  Nawiedzenie  św. Elżbiety „A skąd mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,44). Elżbieta cieszy się na widok Maryi. Przyjmuje ja z radością pod swój dach. Maryja mimo błogosławionego stanu, nosząc w swym łonie Syna Bożego poszła usługiwać swojej krewnej która również doświadczyła łask Bożych. Ona nie myślała o sobie. Maryjo daj mi siły , abym zawsze gotowa była z pospiechem ruszyć na pomoc bliźniemu ,nie bacząc na trudności . 

Dodaj swoją odpowiedź