Matematyka
Kinia007
2018-07-08 06:32:07
Które z danych iloczynów są podzielne przez 7 i dlaczego?14*3*21 8*28*4
Odpowiedź
sandra19931209
2018-07-08 07:49:23

Obydwa , bo zawierają czynnik podzielny przez 7 (14 i 21)   ( 28)

Catrinka
2018-07-08 07:50:38

Oba: [latex] frac{^{2} ot{14}*3*21}{ ot7^{1}} =2*3*21[/latex]∈[latex]Z[/latex]⇒[latex](14*3*21)|7[/latex] [latex] frac{8* ^{4} ot28*4}{ ot7^{1}} =8*4*4[/latex]∈[latex]Z[/latex]⇒[latex](8*28*4)|7[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź