Historia
bartek00000
2018-07-07 23:01:07
Wytłumacz czym były stedniowieczne cech i jaką pełniły funkcję *szybko i zwięźle*
Odpowiedź
Beatu11s
2018-07-08 03:51:51

redniowieczne cechy to organizacje, które zrzeszały ludzi wykonujących ten sam zawód.  Funkcje cechów: -  była obrona interesów grup (kontrola i reglamentacja surowca, produkcji i zbytu) i praw członków.  -  wzajemną pomoc. - byli jednostkami samoobrony, które odbywały ćwiczenia w czasie pokoju i broniły miast w czasie wojny.

OLIVA
2018-07-08 03:53:06

średniowiecze- epoka w historii Europy trwająca od V wieku do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodnio rzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych. Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność. Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze. Liczę na naj.

Dodaj swoją odpowiedź