Historia
Fajniusipluszaczek
2018-07-07 19:01:57
Działania Polaków o zachowanie tożsamości narodowej -..................................................................................... -..................................................................................... -..................................................................................... -..................................................................................... -..................................................................................... -.....................................................................................
Odpowiedź
IsQierka
2018-07-08 01:21:27

Tworzenie przyodmowych bibliotek przez uczniów. Na ziemiach rosyjskich zaboru zaczęła się rozwijać nauczanie tajne

Dodaj swoją odpowiedź