Historia
Aleksandra233
2018-07-07 18:55:07
wpisz w miejsce kropek właściwych zasad demokracji szlacheckiej.Czy dzisiaj mogą być one według ciebie nadal aktualne? Uzasadnij odpowiedz. STR.19.ZAD.8 W ĆWICZENIACH DO SZÓSTEJ KLASY
Odpowiedź
patrycjaap94
2018-07-07 19:22:10

a) Zasada WOLNOŚCI SŁOWA dawała mozliwosc wypowiadania sie szlachty w kazdej sprawie, waznej dla panstwa i stanu szlacheckiego. b) Zasada ZGODY nakazywała, po dyskusji, wybranie rozwiązania, na ktore zgode wyrazili wszyscy obywatele, czyli szlachta. c) Zasada POSZANOWANIA PRAWA oznaczała, że podjęta decyzja musiała być zgodna z obowiązującym prawem. Zasady te moim zdaniem są ponadczasowe i równie dobrze można je stosować w dzisiejszych czasach. Zasada prawa jest bezwzględnie respektowana dzisiaj tak samo jak była respektowana kiedyś. W dzisiejszej polityce jednak bardzo często zapomina się o zasadzie wolności, która mówi o tym, że każdy może przedstawić swoje zdanie na dany temat. Dobrym rozwiązaniem byłby więc powrót do tych zasad, które obowiązywały w czasie demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej. Jeśli dobrze to liczę na NAJ :*

Dodaj swoją odpowiedź