Język angielski
Piotr1990
2018-07-07 18:48:17
20 pkt daj plis Napisz zdania wykorzystując podane wyrazy 1What/you/do / on Saturday Whate are you doing on Saturday? 2.you/play/football/after school ? 3.I/go/ to the sports centre / tomorrow . 4.Rory/visit/his aunt/ on Sunday . 5.We/go/to the cinema / tonight Daje Naj plis to na jutro
Dodaj swoją odpowiedź