Historia
Pakerek93r
2018-07-07 11:51:27
WPISZ W OSPOWIEDNIE RUBRYKI TABELI PRZYCZYNY I SKUTKI CHRZTU POLSKI PLIS NA JUTRO
Odpowiedź
milenkaaa15
2018-07-07 15:54:57

Przyczyny: Dążenie Mieszka I do sojuszu z Czechami, chęć wzmocnienia pozycji Polski w Europie. Skutki: Wzrost znaczenia Mieszka I, rozwój państwa

Dodaj swoją odpowiedź