Geografia
wera0121
2018-07-07 09:48:27
oblicz rzeczywistą odległość między punktem X od Y, wwiedząc ,że na mapie w skali 1:75000 odległość wynosi 1,4. Daje naj !!!
Odpowiedź
edyta0996
2018-07-07 11:29:12

1:75000 ---1cm-750m 1,4*750=1050m=1,05km----odległość rzeczywista

Dodaj swoją odpowiedź