Religia
druczeq
2018-07-07 04:13:37
Wypisz imiona Papieży XX I XXI w. pomocy!!!
Odpowiedź
cuka
2018-07-07 05:57:28

Giuseppe Sarto Giacomo della Achille Ratti Eugenio Pacelli  Angelo Giuseppe

milenkaaa09
2018-07-07 05:58:43

Pius Decimus   Benedictus Quintus Decimu Pius Undecimus Pius Duodecimus Ioannes Vicesimus Tertius Paulus Sextus Ioannes Paulus Primus Ioannes Paulus Secundus Benedictus Sextus Decimus Franciscus

Dodaj swoją odpowiedź