Biologia
nina44
2018-07-07 02:03:47
Wyjaśnij w jaki sposób następujące czynniki: temperatura - woda- światło- dwutlenek węgla- sole mineralne- wpływają na intensywność procesu fotosyntezy
Odpowiedź
Robert124
2018-07-07 03:44:34

Temperatura - wymagania roślin wobec temperatury są odmienne dla rożnych sfer klimatycznych, np. u roślin sfery okołobiegunowej fotosynteza może zachodzić w temperaturze poniżej 0 C, a u roślin sfery okołorównikowej-w temperaturze 50 C. Rośliny sfery umiarkowanej wykazują największą intensywność fotosyntezy między 20-30 C; zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura obniża intensywność fotosyntezy.  Woda - jako jeden z substratów fotosyntezy wpływa na jej intensywność, zapewniając odpowiedni turgor komórkom, co umożliwia otwieranie aparatów szparkowych. Światło - zależność między natężeniem światła a intensywnością fotosyntezy jest wprost proporcjonalna, aż do momentu osiągnięcia świetlnego punktu wysycenia (takiej wartości natężenia światła przy której intensywność fotosyntezy jest maksymalna).  Dwutlenek węgla - wraz ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla zwiększa się intensywność fotosyntezy (ale tylko do określonej wartości- zwykle ok 1%) Sole mineralne- ilość makro- i mikroelementów wpływa na intensywność fotosyntezy. Niedobór jednego z niezbędnych pierwiastków spowoduje zmniejszenie intensywności fotosyntezy.

Dodaj swoją odpowiedź