Matematyka
NaughtyNicol
2018-07-07 01:36:27
oblicz a) (2/7)² b) (3/3 nad 2)² c) 4/5² d) jedna trzecia ułamek pierwiastek 6 ×3/6 e) 7³/5³ f) (2³/3)³.
Odpowiedź
2xdd
2018-07-07 05:23:02

a) 4/49 b) (3/3)⁴=81/81 c) 16/25 d) --------- e) 343/125 f) (2/3)⁹=512/19683

Dodaj swoją odpowiedź