Chemia
Qiler
2018-07-06 22:45:37
Rozwiaz zadania z zalaczonego zdjecia.
Odpowiedź
majut
2018-07-07 05:26:41

Zad. 1 M(C₆H₅CH₃) = 92g/mol C₆H₅CH₃ + 3HNO₃ →  (NO₂)₃C₆H₂CH₃ + 3H₂O Liczba moli toluenu n =  m/M n = 460g/93g/mol = 4,9 mola Zgodnie z równaniem reakcji otrzyma się 4,9 mol trotylu Zad. 2 M(toluen) = 92g/mol M(benzen) = 78g/mol mb = 1mol*78g/mol = 78g mt = 4mole*92g/mol = 368g mr = mb + mt = 368g + 78g = 446g stężenie bezenu cp = mb*100%/mr cp = 78g*100%/446g = 17,5% Zad. 3   3C + CaO →  CaC₂  + CO CaC₂ + 2H₂O → Ca(OH)₂ + C₂H₂  (CH≡CH) 3C₂H₂ → C₆H₆ ( nad strzałką: p,T, katalizator) C₆H₆ + 3H₂  → C₆H₁₂  ( nad strzałką: p,T, katalizator)

Dodaj swoją odpowiedź