Historia
ANOMA
2018-07-06 21:37:17
wskaż elementy dla stylów romańskiego i gotyckiego: sklepienie w kształcie podkowy,łuki oporowe, małe okna, witraże, grube mury, apsyda, wieże pełniące funkcję obronną, wysokie okna, rozeta, sklepienie przenoszące ciężar konstrukcji na przybory i filary.
Odpowiedź
Viktoria123
2018-07-07 03:44:21

1 Architektura w stylu romańskim: *MAŁE OKNA: umożliwiały skuteczną obronę w razie ataku nieprzyjaciela. Było to niezwykle ważne, gdyż w średniowieczu kościoły podczas najazdów stanowiły schronienie dla miejscowej ludności. *WIEŻE: pełniły funkcje obronną i obserwacyjną. *GRUBE MURY: dźwigały cały ciężar masywnej konstrukcji. Zapewniały także bezpieczeństwo ludziom zgromadzonym wewnątrz świątyni. *APSYDA: to pomieszczenie, które przylegało do kościoła. Często umieszczono w niej dodatkowy ołtarz. 2 Architektura w stylu gotyckim: *PORTAL: był zakończony ostrym łukiem, często stosowanym w gotyckich budowlach. *WYSOKIE OKNA: wpuszczały do wnętrza świątyni dużo światła. *ROZETA: to okrągłe okno umieszczone nad wejściem świątyni. Stanowiła charakterystyczny element kościołów gotyckich. *WYSOKIE WIERZE: charakterystyczne dla świątyń gotyckich symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem.

Dodaj swoją odpowiedź