Chemia
3monia
2018-07-06 19:27:27
Mając do dyspozycji roztwór wodorotlenku sodu o stezeniu 10% i gestosci 0,8 g/cm3 sporządź 100 cm3 roztworu tego wodorotlenku o stezeniu 0,2 mol/dm3.
Odpowiedź
ania2222
2018-07-07 00:24:29

c mol = 0,2 mol/dm³V = 100 cm³0,2 mola NaOH  jest w 1000 cm³ x moli NaOH -------------100 cm³n NaOH = 0,2mol * 100cm³ / 1000cm³ = 0,02 molaM NaOH = 40 g/molm NaOH = n NaOH * M NaOH m NaOH = 0,02 mol * 40 g/mol = 0,8 g----------------------------------------------------------------------Do dyspozycji mamy 10% roztwórczyli 10 g NaOH jest w 100 g roztworu         0,8 g NaOH ----------x g roztworum roztworu = 0.8 g * 100g /10g = 8 g----------------------------------------------------------d = 0,8 g/cm³      /podana gęstość jest bardzo niska, nie może to                            być roztwór wodny / d = m / V  => >>  V = m / dV roztworu 10% = 8 g / 0,8 g/cm³ = 10 cm³------------------------------------------------------------------------Potrzebujemy 10 cm³ roztworu 10% i uzupełnić rozpuszczalnikiem do objętości 100 cm³.

Dodaj swoją odpowiedź