Polski
daj
2018-07-06 18:32:47
Wolfgang Kayser- próba określenia istoty groteskowości POLECENIA DO TEKSTU 1. Na podstawie akapitów 1 -2 wskaż trzy cechy zwierząt uważanych za groteskowe. 2. Określ, na czym polega mechanizm groteski wspólny dla ujmowania nietoperza, samolotu i czołgu. 5. w przedstawiony niżej schemat wpisz elementy wspólne i odrębne dla świata groteski i świata baśni. Wypełnij wszystkie trzy pola. groteska Elementy wspólne baśń 6. Na podstawie analizy akapitów 5 i 6 zdefiniuj kategorię groteski, rozwijając pojęcia obcości i zaniku orientacji w świecie. 7. Wymień dwie podstawowe odmiany groteski. (scharakteryzuj jeszcze)
Odpowiedź
wika008
2018-07-06 22:03:19

1. Na podstawie akapitów 1 -2 wskaż trzy cechy zwierząt uważanych za groteskowe. 2. Określ, na czym polega mechanizm groteski wspólny dla ujmowania nietoperza, samolotu i czołgu. 5. w przedstawiony niżej schemat wpisz elementy wspólne i odrębne dla świata groteski i świata baśni. Wypełnij wszystkie trzy pola. groteska Elementy wspólne baśń 6. Na podstawie analizy akapitów 5 i 6 zdefiniuj kategorię groteski, rozwijając pojęcia obcości i zaniku orientacji w świecie. 7. Wymień dwie podstawowe odmiany groteski. (scharakteryzuj jeszcze)

Dodaj swoją odpowiedź