Fizyka
kinia3338887
2018-07-06 17:58:37
Samochód pędzący z prędkością Vo= 30m/s zatrzymał się na drodze S=300m. Oblicz współczynnik tarcia opon o asfalt.
Odpowiedź
liber28
2018-07-06 20:51:19

vo=30 m/s; s=300 m przyspieszenie obliczymy z wzoru v^2-vo^2=2as; v=0 a=-vo^2/2as; minus oznacza ruch opóźniony Siła, która powoduje opóźnienie ruchu to siła tarcia T=ma=μmg; g=10 m/s^2 współczynnik tarcia μ=a/g=vo^2/2sg=30^2/2*300*10=30/200=3/20=15/100=0,15

Dodaj swoją odpowiedź