Historia
elvisik
2018-07-06 17:03:57
Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-E wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. A. Początki cywilizacji egipskiej. B. Panowanie Hammurabiego. C. Powstanie Zjednoczonego Królestwa Izraela. D. Upadek imperium asyryjskiego. E. Założenie pierwszych miast-państw przez Sumerów.
Odpowiedź
szkodnik1213
2018-07-06 17:36:57

1C 2 A 3 D 4 E 5B tak powinno byc

Dodaj swoją odpowiedź