Matematyka
monikak09
2018-07-06 09:39:47
Zadanie w załączniku
Odpowiedź
kingor9
2018-07-06 16:13:06

z własności prawdopodobieństwa P(A∩B)=P(A)+P(B)-P(A∪B) P(A∩B)=0,3+0,8-0,9 P(A∩B)=0,2 P(AB)=P(A)-P(A∩B) P(AB)=0,3-0,2=0,1

Dodaj swoją odpowiedź