Matematyka
0022
2018-07-06 07:57:17
Będzie dziękuję proszę szybko to na jutro W pociągu jest 342 pasażerów w wagonach klasy drugiej i 6 razy mniej pasazerow w wagonach klasy pierwszej. Oblicz za pomocą jednego wyrażenia, ile osób jedzie tym pociągiem, jeśli wiadomo, że liczba osób stanawiacych obsluge pociągu jest: a) namniejsza liczbe dwucyfrowa b) 19 razy mniejsza od liczby pazazerow w klasie drugiej c) 3 razy mniejsza od liczby pazazerow klasy pierwszej d) i 380 mniejsza od liczby wszystkich pasazerow
Odpowiedź
maciej1235
2018-07-06 09:43:50

a) 342+342÷6+10=342+57+10=399+10=409 b) 342+342÷6+(342÷19)=342+57+18=417 c) 342+342÷6+(342÷6÷3)342+57+57÷3=342+57+19=418 d) 342+342÷6+(342+342÷6-380)= =342+57+(342+57-380)=343+57+(399-380)= =400+19=419

Dodaj swoją odpowiedź