Matematyka
zryt
2018-07-06 06:07:57
Dwie liczby nazywa się lustrzanymi , jeśli jedna z nich powstaje poprzez zapisanie cyfr drugiej w odwrotnej kolejności , np. 123 i 321. a) suma dwóch liczb lustrzanych jest równa 686. Co to za liczby? Czy jest tylko jedna możliwa odpowiedz? b) a gdy by suma dwóch liczb lustrzanych była równa 727 ?
Odpowiedź
dzinks15
2018-07-06 12:46:09

a) 343+343=686 tak jest tylko jedna możliwa odpowiedz b) 413+314=727 nie wiem ale chyba jest tylko jedna możliwa odpowiedź

Dodaj swoją odpowiedź