Biologia
gitmajonez
2018-07-06 05:54:17
Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. I Podstawową jednostką stosowaną w systematyce jest gatunek. P / F II Podwójne nazewnictwo polega na stosowaniu dwuczłonowych nazw. P / F III Pierwszy człon nazwy oznacza gatunek. P / F IV Drugi człon nazwy oznacza rodzaj. P / F V Gromada to nadrzędna jednostka systematyczna w stosunku do rzędu. P / F
Odpowiedź
dorcia132
2018-07-06 11:12:26

I Podstawową jednostką stosowaną w systematyce jest gatunek. -P II Podwójne nazewnictwo polega na stosowaniu dwuczłonowych nazw. -P III Pierwszy człon nazwy oznacza gatunek. -F IV Drugi człon nazwy oznacza rodzaj.- F V Gromada to nadrzędna jednostka systematyczna w stosunku do rzędu.-P

Dodaj swoją odpowiedź