Chemia
kuba13334
2018-07-06 05:40:37
Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe. 1. Mieszaniny składają się tylko ze związków chemicznych. 2. Związek chemiczny jest zbudowany z pierwiastków chemicznych trwale połączonych ze sobą. 3. Zarówno w mieszaninie, jak i w związku chemicznym składniki są połączone ze sobą w dowolnych proporcjach. 4. W mieszaninie składniki nie są połączone trwale 5. Związek chemiczny można rozdzielić na składniki za pomocą reakcji chemicznej 6. Mieszaniny można rozdzielić na składniki, stosując metody chemiczne
Odpowiedź
andzia917917
2018-07-06 12:31:06

1. Fałsz 2. prawda 3. fałsz 4. Prawda 5. Prawda 6. prawda

Dodaj swoją odpowiedź