Matematyka
świerszczyk
2018-07-06 03:58:07
5-3x-13a pod kreska 7=3x
Odpowiedź
tuśka8695
2018-07-06 10:30:36

[latex]5-frac{3x-13}{7}=3x / cdot7 \ \ 35-3x+13=21x \ \ -3x-21x=-35-13 \ \ -24x=-48 /:(-24) \ \ x=2[/latex]

oluteczka
2018-07-06 10:31:51

[latex]5 - frac{3x-13}{7} = 3x |cdot 7\\35-3x+13 = 21x\\-3x-21x = -35-13\\-24x = -48 /:(-24)\\x = 2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź