Matematyka
izui
2018-07-06 00:12:37
Potrafi ktoś rozwiązać? :3
Odpowiedź
DarekMorek
2018-07-06 07:00:51

a) (-1/2)⁻⁹=(-2)⁻⁹=-512, to jest<-1 b)(-2/3)⁻³=(-3/2)³=-27/8=-3 3/8 to też jest <-1 c)(4/5)⁻⁶=(5/4)⁶=15625/4096=3 3337/4096 to jest > od1 d)(1/3)⁹= to jest > 1/19683 to jest > -1 ,a mniejsze od <1 odp.d

Dodaj swoją odpowiedź