Matematyka
мιℓєуχ3
2018-07-06 00:05:47
Zad1.Rzucamy cztery razy symetryczna moneta.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania a)co najwyżej dwóch reszek b)co najmniej jednego orła c)liczby orłow większej od liczby reszek Zad2.Liczby x+2,4x+1,xdo kwadr+8x-2 sa kolejnymi wyrazami pewnego rosnącego ciągu arytmetycznego oblicz x
Odpowiedź
ewunia1612
2018-07-06 04:02:26

1. IФI=2⁴=16 zdarzeń elementarnych A={(0,0,0,0),(0,0,r,r,),(O,r,O,r),(r,r,O,O),(r,O,r,O),(O,r,r,O), (r,O,O,r),(r,O,O,O),(O,r,O,O),(O,O,r,O),(O,O,O,r)} IAI=11 P(A)=11/16 B`- ani razu orła IB`I=1 bo B`={(r,r,r,r)} P(B)=1-P(B`)=1-(1/16)=15/16 C={(O,O,O,O),(O,O,O,r),(O,O,r,O),(O,r,O,O),(r,O,O,O)} ICI=5 P(C)=5/16 2. x+2,4x+1,x²+8x-2-kolejne wyrazy c. arytm. 4x+1-(x+2)=x²+8x-2-(4x+1) 3x-1=x²+8x-2-4x-1 x²+x-2=0 Δ=9 x1=(-1-3)/2=-2 x2=(-1+3)/2=1 Dla x=-2 0,-7,-14 czyli  r=-7  ciąg malejący Dla x=1 3,5,7 czyli r=2 ciąg rosnący

Dodaj swoją odpowiedź