Egzamin gimnazjalny
klir
2017-06-24 20:14:17
jakie korzyści ma człowiek i przyroda z tego że istnieją lasy
Odpowiedź
Bosy
2017-06-24 23:59:30

KORZYŚCI DLA CZŁOWIEKA: * oczyszczają powietrze * zmniejszają poziom hałasu * są źródłem owoców, mięsa, grzybów * z nich pozyskujemy drewno na opał i do budowy KORZYŚCI DLA PRZYRODY: * są schronieniem dla wielu organizmów * oczyszczają powietrze, będąc ,,zielonymi płucami Ziemii" * użyźniają glebę (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź