Matematyka
LasekKrk
2017-06-24 20:00:37
Janek wpłacił 1000zł na 10% rocznie.Ile pieniędzy będzie miał po 5 latach, jeśli odsetki kapitalizują się?
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-24 22:12:32

1----10%*1000=0,1*1000=100zł 1000+100=1100 zł 2----10%*1100=110zł 1100+110=1210 zł 3---10%*1210=121 zł 1210+121=1331 zł 4---10% *1331=133,10 zł 1331+ 133,10=1464,10 zł 5---10%*1464,10=146,41 zł 1464,10+146,41=1610,51 zł----kapitał po 5 latach

firestorm22
2017-06-24 22:13:47

[latex]\Procent skladany. \ \K=K_o(1+p/100)^n \ \K_o=1000 zl \ \p=10 \ \n=5 \ \K=1000(1,1)^5=1610,51 zl[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź