Matematyka
daga5
2017-06-24 19:05:57
Dlaczego |x|≥0 dla kazdego x∈R?
Odpowiedź
radzioxo
2017-06-24 22:50:19

Wynika to z interpretacji geometrycznej wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej to odległość liczby rzeczywistej (tutaj x) od zera. Odległość nie może być ujemna tak więc a jest nie mniejsze od 0.

Dodaj swoją odpowiedź