Matematyka
Gralo
2017-06-24 18:38:37
Daje naj Dany jest wykres funkcji y=f(x) (Zdj wykresu w załączniku) a)Napisz wzór funkcji g, której wykres powstanie w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f wzdłuż osi OX o 4 jednostki w prawo.Jakie miejsca zerowe ma funkcja g? b) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji h,której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f w symetrii względem osi OX
Odpowiedź
Dulek11
2017-06-24 21:22:37

a)    y=x-4    (Wzór funkcji)        Mz= 5 b)     D=R[ 4 ]        Zw = R[0]

MichaleQ996
2017-06-24 21:23:52

Rozwiązanie w załączniku ;]

Dodaj swoją odpowiedź