Geografia
sylwunia39308
2017-06-24 18:11:17
Wymień wszystkie rzeki w Polsce o długości powyżej 250 km
Odpowiedź
CollidesWithDream
2017-06-24 23:24:00

1->Wisła 2->Warta 3->Wieprz 4->Bug 5->Odra 6->San 7->Nysa Łużycka 8->Dunajec 9->Pilica 10- Noteć 11->Łyna 12->Bóbr 13->Narew

Daria1413
2017-06-24 23:25:15

Wisła Bóbr Odra Dunajec Warta Wieprz Bug Pilica Narew Noteć San __________________ Wymienione rzeki na terenie Polski mają powyżej 250 km ___________________A tutaj rzeki przepływające przez Polskę i przez inne państwa mające powyżej 250 km  WisłaBóbrOdraDunajecWartaWieprzBugPilicaNarewNoteć SanNysa ŁużyckaŁynaDunajec

Dodaj swoją odpowiedź