Matematyka
waldzit
2017-06-24 17:57:37
Czy Chińczycy mogą zakryć swoimi czapkami całą powierzchnię Polski? Załóż, że każdy Chińczyk obecnie posiada swoją tradycyjną okrągłą czapkę. Przyjmij przybliżenie liczby pi = 3,14.
Odpowiedź
paulina142214
2017-06-24 22:39:36

zakładając, że śr. czapki Chińczyka ok. 34 cm powierzchnia Polski- 312 679 km² Chińczycy---ok.1 343 240 000 d=34cm r=1/2d=17 cm Pk=πr² π=3,14 Pk=17²*3,14=289 *3,14=907,46 cm² 1 343 240 000 *907,46=1 218 936 570 400 cm²=121,89365704 km² 1km²= 10 000 000 000cm² Odp. Chińczycy nie zakryją powierzchni Polski

uczeń666
2017-06-24 22:40:51

Witaj;) Średnica tradycyjnej chińskiej czapki to około 34cm=0,34m d=0,34m promień to połowa tej długości r=0,17m powierzchnia Polski: S=312 679 km² populacja Chin(na rok 2016) :1,379 miliarda=1379 mln=1379000000 Na początku obliczymy powierzchnię pojedynczej czapki: wzór na pole powierzchni koła: P=πr² P=3,14*0,17²=0,091m² 1km²=1000000m² teraz powierzchnię jaką stanowi całość populacji Chin: S= populacja * pole powierzchni czapki S=1379000000*0,091=125489000m² teraz przeliczając to na km² 125489000/1000000=125,5km² Oczywiście powierzchnia Polski jest znacznie większa od powierzchni czapek: powierzchnia Polski 312 679 km² >> powierzchnia czapek 125,5km²

Dodaj swoją odpowiedź